För att delta

 

Vi samlar in texter till en ny diktsamling. Skicka gärna in ett bidrag!

 

1.Ditt bidrag à max 10 1ord till vårt Stockholm är en skildring av livet i Stockholmsregionen

 

2.Bidraget skickas till kontakt@101ord.se

 

3.Kontaktuppgifter med fullständigt namn (pseudonym), ålder, stadsdel, telefonnummer samt mejl

 

4.Rubriken och skiljetecken räknas inte inom de 101 orden

 

5.Bidragen returneras ej

 

6.Ditt bidrag ska vara originaltext och ej ha publicerats tidigare (inédita)

 

7.Vid skrivande på annat språk à max 101 ord lämnas bidraget tillsammans med svensk översättning

 

8.Du deltar antingen i kategori ungdom 10-17 år eller kategori vuxen 18-101 år

 

9.En jury väljer 101 bidrag som kommer att publiceras i bokform

 

10.Vi förbehåller oss rätten att använda delar av de inskickade bidragen för att skriva en sång till Stockholm

 

11.Juryn väljer dessutom ut de 11 bästa bidragen som allmänheten sedan får rösta fram som Publikens Favoritbidrag

 

12.Ett hederspris per kategori (ungdom och vuxen) delas ut

 

13.Den som deltar förbinder sig att följa ovanstående regler och vi förbehåller oss rätten att ändra, redigera och korrigera materialet om vi bedömer det nödvändigt

 

14.Vi förbehåller oss rätten att publicera, distribuera och reproducera materialet i olika medier utan vinstsyfte

GÖTEBORG
MALMÖ
STOCKHOLM
UMEÅ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För att delta

Copyright @ All Rights Reserved

Website by: Michelle Vernier